Den gamla tröskan vid infarten till Eriksbo Park

 Top